- Responsable i implicats. Antoni Ramon, amb la participació de professorat del Departament de Construccions Arquitectòniques I de la UPC, i de diverses escoles  europees de teatre.

 

- Breu descripció. Dins les tasques de l’Observatori d’Espais Escènics, el projecte de recerca “Pautes de redacció de plans funcionals” parteix del reconeixement de la importància d’aquest document preliminar al projecte arquitectònic. L’absència o indefinició d’un pla funcional acostuma a ser un factor de que l’obra finalment construïda presenti dèficits importants en la seva funcionalitat.

 

La recerca s’aborda a diverses escales, introduint en el corpus del pla funcional factors escènics, tècnics i arquitectònics, a més d’altres patrimonials i urbans. Proposa una metodologia que introdueix la línia artística de la sala com a fonament del programa funcional, considerant la tecnologia escènica i arquitectònica com a instruments al serveis de les arts performatives.

La redacció d’un pla funcional hauria de ser obra d’un equip multidisciplinar ampli, on col·laboressin el director artístic del teatre / espai escènic a construir de nova planta o a reformar, amb un equip composat pel consultor escènic i arquitectes i enginyers.

 

La investigació que es planteja és d’un interès especial per tots aquells organismes públics que convoquen concursos arquitectònics d’edificis desinats a espais escènics, al definir uns patrons que concreten els requeriments artístics, funcionals, espacials i tècnics a satisfer per l’arquitectura, i  d’aquesta manera orienten la redacció del projecte.

 

- Objectius. Establir uns patrons de projecte, entenent el seu caràcter concret i tan sols parcialment generalitzable. Uns patrons en els que el concepte de funcionalitat es plantejaria d’una manera amplia, que transcendís el binomi forma –funció, i abracésquüestions, artístiques, urbanes, arquitectòniques i patrimonials.

 

www.espaciosescenicos.org

 

 

Mathias Langoff. Teatre de Ginebra.

Bibliografia bàsica

 

Astiaso, Tano, Dino Ibáñez, José Luis Tamayo y Jordi Bordes, El arte de la escenotécnia. Cómo diseñar espacios escénicos de excelencia, Barcelona-Madrid, Cuadernos Gescénic, 2009.

Ham, Roderick. Theatres. Planning Guidance for Design and Adaptation. Londres, Butterworth Architecture, 1987.

Izenour, Georges C., Theater Design, Nueva York, Mc Graw-Hill, 1977

Izenour, Georges C., Theater Technology, Nueva York, Mc Graw-Hill, 1988

Langhoff, Mathias, Le rapport Langhoff. Projet pour le Théâtre de la Comédie de Genève, Ginebra, Éditions Zoé, 1987.

 

-Monografies d’arquitectura teatral

“Ruptures dans l’architecture du spectacle”, Techniques & Architecture, n.310. Agosto-septiembre de 1976.

Abbado, Daniele, Antonio Calbi, Silvia Milesi, a cura, Architettura e teatro : spazio, progetto e arte sceniche, Milán, Il Saggiatore, 2007.

Aloi, Roberto. Teatri e Auditori. Milán, Ulrico Hoepli Editore, 1972.

Appleton, Iain, Buildings for the perfoming arts : a design and development guide, Oxford,Butterworth Architecture, 1996.

Breton Gaelle, Théâtres. París, Editions du Moniteur, 1990.

Dupavillon, Christian. (ed.) "Les lieux du spectacle", L'Architecture d'aujourd'hui, n. 199. Octubre de 1978.

Holzman Moss Architecture, JaffeHolden. Theatre Projects Consultants, Theaters 2 : partnerships in facility use, operations and management, Victoria, The Images Publishing Group, 2009.

Narpozzi, Marino, Théâtres, architectures 1980-2005, Arles, Actes Sud, 2006.

 

-Espai escènic

Bablet, Denis; Jacques Jacquot, Le lieu théâtrale dans la societé moderne. París, Éditions du CNRS, 1969.

Freydefont, Marcel. (ed.). “Le lieu, la scène, la salle, la ville”. Études Théâtrales, n. 11-12, 1997.

Lecat, Jean Guy, Un spectacle, un public, un seul space. One show, One Audience, One Single Space, Praga, OISTAT, 2007.

Lista, Giovanni. La scène moderne. Paris, Actes Sud, 1996

Mackintosh, Iain. Architecture, Actor and Audience. Routledge, Londres y Nueva York, 1993; v. c.: Arco/ Libros, 2000.

Ramon, Antoni (ed.), El lloc del teatre. Ciutat, arquitectura, espai escènic, Barcelona, Edicions UPC, 1997

Todd, Andrew, Jean Guy Lecat, El círculo abierto. Los entornos teatrales de Peter Brook, Barcelona, Alba editorial, 2003

Villiers, André (ed.) Architecture et dramaturgie. París, Flammarion Editeur, 1950.

 

 

ON SOM?

Universitat Polièctnica de Catalunya.

Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona.

DEPARTAMENT DE TEORIA I HISTÒRIA DE L'ARQUITECTURA I TÈCNIQUES DE COMUNICACIÓ

Av.Diagonal, 649. Edifici A, 7a planta. 08028 Barcelona

Tel. 93 401 64 20

Web THATC

gruptica@gmail.com

ENTITATS

CONTACTA AMB EL GRUP

Submitting Form...

The server encountered an error.

Missatge enviat.

El contingut d'aquesta web està subjecte a una llicència de Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 3.0 No adaptada de Creative Commons