-Responsable i implicats. Ricardo Devesa i Jordi Oliveras. Amb la participació d’altres professors del departament de Composició Arquitectònica, estudiants de postgrau, així com editors de publicacions sobre teoria i crítica (digitals, impreses, periòdiques o no).

 

-Breu descripció. L’arquitectura moderna va començar juntament amb la irrupció dels mitjans de comunicació de masses. Els mestres moderns vas difondre, de manera conscient i dirigida, les seves teories, projectes i manifestos a través de revistes, llibres i exposicions. Degut a l’augment dels canals de difusió a l’anomenada Societat de la informació i la comunicació, la teoria i la crítica de l’arquitectura s’està disseminant a través d’aquests nous mitjans i plataformes. Aquest fet també està afectant la manera com s’escriu i es genera la teoria i la crítica de l’arquitectura contemporània.

 

- Objectius. El primer objectiu es el d’analitzar la relació entre la teoria i la crítica de l’arquitectura contemporània amb els mitjans de difusió de masses. També investigarà les especificacions tant de canals de difusió de l’arquitectura clàssics com dels nous. És a dir, prestarà atenció tant a Internet (blogs, xarxes socials, plataformes web, wikis, revistes digitals i canals audiovisuals), com a les revistes i llibres impresos, documentals, exposicions i biennals. Per últim, tindrà per objectiu incentivar l’ús i la pràctica dels mitjans alternatius des dels que crear i difondre el pensament i la crítica de l’arquitectura.

 

-Investigacions en procés. Tesis doctoral de Daniela Arias, titulada Los paradigmas sociopolíticos emergentes en las revistas de arquitectura contemporánea.

 

Exposició Hábitats, tectónicas y paisajes.  ©Jordi Bernadó

Bibliografia bàsica

 

Llibres

CASTELLS, Manuel. La era de la información: economía, sociedad y cultura. Madrid: Alianza, 2001.

COLOMINA, Beatriz. Privacidad y publicidad. Arquitectura moderna como medio de comunicación de masas. Murcia: Cendeac, 2010.

—Domesticidad en guerra. Barcelona: Actar, 2006.

BENJAMIN, Walter. "La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica". En Walter Benjamin. Obras completas, libro 1, volumen 2. Madrid: Abada, 2007.

DEVESA, Ricardo; GAUSA, Manuel. Otra mirada. Posiciones contra crónicas

La acción crítica como reactivo en la arquitectura española reciente. Barcelona: Gustavo Gili, 2010.

ECHEVERRÍA, Javier. Los señores del aire: Telépolis y el Tercer Entorno. Barcelona, Destino, 1999.

FUSCO, Renato. Arquitectura como "mass medium". Notas para una semiología arquitectónica. Barcelona: Anagrama, 1970.

GAUSA, Manuel. Open: espacio, tiempo, información ; arquitectura, vivienda y ciudad contemporánea. Teoría e historia de un cambio. Barcelona: Actar, 2010.

HAN, BYUNG-CHUL. La sociedad de la transparencia. Barcelona: Herder, 2013.

LEACH, Neil. La An-Estética de la arquitectura. Barcelona: Gustavo Gili, 2001.

MCLUHAN, Marshall. El medio es el mensaje: [un inventario de efectos]. Barcelona: Paidós, 1987.

ORTEGA, Lluís, ed. La digitalización toma el mando. Barcelona, Gustavo Gili, 2009.

PRECIADO, Beatriz. Pornotopia. Arquitectura y sexualidad en «Playboy» durante la guerra fría. Barcelona: Anagrama, 2010.

SCHIANCHI, Paolo (ed.). Architecture on the Web. A Critical Approach to Communitation. Padova: Libreria Universitaria, 2014.

SOLÀ- MORALES, Ignasi. Diferencias. Topografía de la arquitectura contemporánea. Barcelona: Gustavo Gili, 1995.

WOOLLER, K. ed. 20/20: Editorial Takes on Architectural Discourse. London, Architectural Association, 2011.

VVAA. C@mbio: 19 ensayos clave acerca de cómo Internet está cambiando nuestra vida. Madrid, BBVA, 2014.

 

Articles

BOSE, Shumi: "Publishing to the power of two", Domus, núm. 961 (2012). http://www.domusweb.it/en/architecture/2012/09/26/publishing-to-the-power-of-two.html

DEVESA, Ricardo: " Por un porvenir de la arquitectura, desde la teoría y la crítica". DC Papers, núm. 24, p. 6-8.

http://upcommons.upc.edu/revistes/handle/2099/12927

PUENTE: Moisés: "Por un nuevo espacio crítico", DC Papers, núm. 4 (2012), págs. 61-68. http://upcommons.upc.edu/revistes/handle/2099/12938

WIGLEY, Mark. “Conocimiento local”. Basa nº 28, 2006.

 

ON SOM?

Universitat Polièctnica de Catalunya.

Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona.

DEPARTAMENT DE TEORIA I HISTÒRIA DE L'ARQUITECTURA I TÈCNIQUES DE COMUNICACIÓ

Av.Diagonal, 649. Edifici A, 7a planta. 08028 Barcelona

Tel. 93 401 64 20

Web THATC

gruptica@gmail.com

ENTITATS

CONTACTA AMB EL GRUP

Submitting Form...

The server encountered an error.

Missatge enviat.

El contingut d'aquesta web està subjecte a una llicència de Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 3.0 No adaptada de Creative Commons